امروز : سه شنبه 28 آبان 1398

عکس| جلسه رئیس سازمان مدیریت تهران با فرماندار شهریار

نعمت الله ترکی با طاهری فرماندار شهریار در اتاق فرمانداری این شهرستان در مورد مسائل و مشکلات و ظرفیت های شهرگفتگو کردند.