امروز : دوشنبه 25 آذر 1398

ترکی: اجرای بیش از 70 درصد مصوبات شهرستان شهریار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بیش از 70 درصد مصوبات شهرستان شهریار در سال گذشته اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت اله ترکی در اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار، با اشاره به اجرایی شدن 71 درصد مصوبات سال گذشته شهرستان شهریار، اظهار کرد: از میان 50 مصوبه درباره شهرستان، 29 برنامه اقدام شده، 16 مصوبه در حال پیگیری است و در باقی مصوبات اقدامی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد که جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان صرفا برای نوشتن صورتجلسه نیست و باید خروجی جلسات، اقدام موثر و رفع گرفتاری های مردم باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه عدم تعادل ها و چالش های استان به دلیل نبود سند آمایش در استان بود، افزود: آمایش با سه نگاه جمعیت، فضا و فعالیت، راهگشای مسیر توسعه استان است و ما بر همین اساس، سند توسعه استان و شهرستان های تهران را تدوین کردیم. برای مثال بر اساس سند آمایش، در 5 سال آینده جمعیت استان تهران بویژه شهرهای غربی افزایش خواهد یافت که اگر فکری برای این فرصت نکنیم تهدیدی برای استان می شود.

ترکی در ادامه به را ه اندازی سامانه های اطلاعات آماری و اطلاعات مکانی استان تهران اشاره کرد و گفت: هر گونه تغییر در محدوده، حریم، تغییر کاربری اراضی براساس نقشه های به روز این سامانه قابل دریافت است و هر مدیری می تواند به این سامانه دسترسی داشته باشد.

وی همچنین از مدیران شهرستانی و فرماندار شهرستان درخواست کرد تا اسناد توسعه ای استان را روزانه مطالعه کرده و در هر جلسه ای بر اساس نقشه راه سند حرکت کنند و برنامه های خود را با نکات و مقررات مشخص شده سند تطبیق دهند.

ترکی افزود: جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان هر 15 روز با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران(دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان) باید تشکیل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ادامه اشاره ای به ظرفیت های تبصره 18 و 19 قانون بودجه سال 98 کرد و گفت: سال گذشته بیش از 75 درصد تخصیص اعتبارات از بودجه دولتی بود اما با رویه جدید نگاهمان دیگر به بودجه دولت نیست.

وی افزود: متاسفانه در گذشته چون عدم نظارت وجود داشت، بخش اعظم اعتبارات ارزش افزوده در راستای توسعه شهر و روستا قرار نگرفت که باید این موضوع تغییر کند. اگر هدف مشترک باشد دیگر نگاه سیاسی و حزبی و سلیقه ای معنایی ندارد.

انتهای پیام./