امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

اسناد توسعه ای تهران| 500 هزار هکتار اراضی ملی زیر پوشش کاداستر

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی و پیش بینی های صورت گرفته امسال در کنار اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری، 500هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران نیز زیر پوشش طرح کاداستر قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بر اساس اجرای اسناد توسعه ای استان تهران احمد طاهری اعلام کرد: اجرای طرح کاداستر از اولویت های مهم مجموعه منابع طبیعی به شمار می آید و اجرای این طرح و صدور سند تک برگی برای اراضی ملی گام مهمی در تثبیت مالکیت دولت است که علاوه بر جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این اراضی موجب بر طرف شدن مشکلات ثبتی و اسناد مالکیت مردم می شود که از همین رو لازم است این طرح با سرعت و دقت و همچنین نظارت کافی اجرائی شود.

وی ادامه داد: امسال کاداستر 250هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و 250هزار هکتار دیگر نیز در صورت تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی اجرا خواهد شد.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران یادآور شد: تخصیص اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی فرصتی را برای منابع طبیعی فراهم کرده است که باید مغتنم شمرد و از این فرصت به نحو مطلوبی برای توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استفاده کرد.