امروز : جمعه 02 اسفند 1398

عکس| بررسی نحوه تحقق اجرای قانون کاداستر در جهادکشاورزی

جلسه بررسی نحوه تحقق اجرای قانون کاداستر در جهادکشاورزی استان تهران برگزار شد.