امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

معاون مرکز آمار ایران: سامانه آماری استان تهران الگوی کشور است

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: استان تهران سخت ترین استان کشور از لحاظ وسعت، ویژگی جمعیت و تعداد نمونه ها در موضوعات آماری است.

«کاوه کیانی» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اظهار کرد: استان تهران سخت ترین استان کشور از لحاظ وسعت، ویژگی جمعیت و تعداد نمونه ها در موضوعات آماری است.

وی افزود: جایگاه استان تهران از نظر آمار در میان استان های دیگر برتر است با توجه به اینکه یک پنجم فعالیت های اقتصادی کشور در این استان انجام میشود، سختی کار باعث کاهش کیفیت آمارگیری نشده است.

کیانی با بیان اینکه سامانه اطلاعات آماری استان تهران کاری خلاقانه و مورد نیاز معاونت آمار است، افزود: اگر چه ممکن است استان های دیگر هم برای اطلاعات مورد نیاز خود، سامانه هایی طراحی و اجرا کنند، اما کار استان تهران در این سامانه موفق بوده و می تواند الگو باشد.

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: پیشنهادات استان تهران در ارتقا کیفیت تولید آمار و اصلاح فرآیندها را بکار خواهیم گرفت.

کیانی با اشاره به عدم پاسخگویی حداکثری ایرانی ها در طرح های آماری، اظهار کرد: مردم ما در سرشماری ها و طرح های آماری بیشتر حمایت کننده هستند و عدم پاسخگویی و همکاری با مامورین آمارگیر در همه کشورها با توجه به فرم های خالی آن ها وجود دارد.

انتهای پیام./