امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

ترکی: توسعه حمل و نقل ریلی گره ترافیکی تهران را باز می کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: استان تهران امروز بیش از 16 میلیون جمعیت را در خود جای داده و تردد حدود 4 میلیون جمعیت از شهرستان های اطراف به شهر تهران اهمیت حمل و نقل عمومی را بیشتر می کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صبح روز یکشنبه به درخواست نعمت لله ترکی رئیس سازمان مدیریت تهران و دعوت رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جلسه ای با حضور فرمانداران شهرستان های رباط کریم و بهارستان و شهردار اسلامشهر و شرکت عمران پرند با هدف رفع مشکلات و توسعه خطوط ریلی در شهرستان های استان تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه ترکی گفت: استان تهران امروز بیش از 16 میلیون جمعیت را در خود جای داده و تردد حدود 4 میلیون جمعیت از شهرستان های اطراف به شهر تهران اهمیت حمل و نقل عمومی را بیشتر می کند. این در حالی است که در سالهای گذشته قوانین کمتر به شهرستان های استان تهران اهمیت می دادند اما در 4 سال اخیر اتفاقات خوبی رخ داده است.

وی افزود: بر اساس اسناد توسعه استان تهران در 4 سال آینده اقدامات زیربنایی خوبی برای استان تهران پیش بینی و دیده شده که یکی از آنها افزایش حمل و نقل ریلی و عمومی است. قطعا با پیوستن شهرستان های رباط کریم، بهارستان و اسلامشهر به شبکه ریلی گره ترافیکی زیادی برطرف می شودکه یکی از آنها اتصال مترو تهران به اسلامشهر است که برای نخستین بار این مهم را شهرداری اسلامشهر برعهده گرفته است. ما هم توقع و درخواست حمایت و مساعدت از راه آهن کشور را برای اجرای این طرح ها داریم.