امروز : شنبه 14 تیر 1399

نرخ بیکاری استان تهران در بهار سال 98 بین 8.8 تا 11.4 درصد اعلام شد

بر اساس آخرین نتایج طرح نیروی کار، در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران 39.7 درصد بوده، به عبارت دیگر 39.7 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده اند.

«مسعود افشین» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اعلام این خبر، اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به بهار سال 1397، حدود 4/. درصد کاهش داشته است، این نرخ در بهار 1398 کشور 40.6 بوده است. 

وی افزود: در بین استان ها، زنجان و مازندران با 44.6 درصد بشترین و سیستان و بلوچستان با 34.2 درصد کمترین نرخ مشارکت را در بهار سال 1398 داشته اند. 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان کرد: برآورد نقطه ای نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار سال 1398 از سوی مرکز آمار ایران 10.1 درصد اعلام شد، بنابراین با توجه به برآوردی بودن این مقدار با اطمینان 95 درصد می توان گفت، در بهار سال 1398 بین 8.8 درصد تا 11.4 درصد از جمعیت فعال استان تهران بیکار بوده اند. لازم به ذکر است که این نرخ نسبت به فصل بهار سال قبل 2.2 درصد کاهش یافته است. 

به گفته افشین، کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت بوده که نشان دهنده ایجاد فرصت های شغلی جدید است، همچنین نرخ بیکاری در بهار 1398 برای کشور 10.8 درصد بوده است. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با 16.7 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان همدان با 6.1 است.

انتهای پیام./