امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

فرهادی: ساماندهی ۷۰ درصد چهارراه های تهران از حضور کودکان خیابان

فرماندار تهران گفت: در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد چهارراه‌ها از کودکان کار و خیابان ساماندهی شده‌ است و اقدامات با جدیت بسیاری دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران عیسی فرهادی در جلسه ساماندهی کودکان کار استان تهران با اشاره به لزوم اقدامات فرهنگی برای ساماندهی کودکان کار اظهار داشت: سال گذشته قرار بود طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان عملیاتی شود و تلاش فراوانی برای اقدامات فرهنگی صورت گرفت اما متأسفانه چند دستگاه پای کار نیامدند..

وی با تأکید بر اجرای طرح  ساماندهی کودکان کار و خیابان بیان کرد: اگر این طرح اجرایی نشود تعداد کودکان کار و خیابانی در شهر تهران دو برابر می‌شود.

فرماندار تهران افزود: در ساماندهی کودکان کار و خیابان چند دستگاه محوری از جمله بهزیستی و شهرداری تهران نقش بسیار اثربخشی دارند که باید به درستی وظایف خود را عملیاتی کنند.

فرهادی با اشاره به پاکسازی چهارراه‌ها از کودکان کار عنوان کرد: در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد چهارراه‌ها از کودکان کار و خیابانی پاکسازی شده‌اند و اقدامات با جدیت بسیاری دنبال می‌شود.