امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

اداره کار استان تهران بیش از 1 میلیون مراجعه کننده دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: میانگین مراجعه کنندگان استان تهران به روابط کار، تعاون یک میلیون و اشتغال، حدود دو میلیون نفر است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران با حضور دکتر پورمحمدی معاون اقتصادی، و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

پروانه رضایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این جلسه گفت: میانگین مراجعه کنندگان استان تهران به روابط کار ۴۱۴ هزار نفر و در بخش تعاون یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر و در بخش اشتغال، ۲۹۰ هزار نفر است.

وی با بیان اینکه اداره کار استان تهران 624 پرسنل دارد، افزود: 46 درصد از این نیروها قراردادی هستند، ۸۱ خدمت و زیرخدمت همراه با ۷۶ برنامه و ۲۴۰ فعالیت داریم و میانگین سهم کاری اداره کل نسبت به کشور، ۲۰ درصد است.

رضایی گفت: بودجه این اداره کل ۳۳۶ میلیون ریال یعنی ۹ درصد بودجه اداره کل استان های کشور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اظهار کرد: ۱۸ هزار شرکت تعاونی، ۳.۲ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی، ۲۲۷ هزار کارگاه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و ۷۹۰۰۰ مورد رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی داریم.

انتهای پیام./