امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس| پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران

پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران با حضور دکتر پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.