امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس| جلسه شورای فنی استان تهران برگزار شد

جلسه شورای فنی استان تهران در ساختمان استانداری تهران برگزار شد.