امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

عکس| جلسه شورای فنی استان تهران برگزار شد

جلسه شورای فنی استان تهران در ساختمان استانداری تهران برگزار شد.