امروز : سه شنبه 26 شهریور 1398

عکس| جلسه شورای فنی استان تهران برگزار شد

جلسه شورای فنی استان تهران در ساختمان استانداری تهران برگزار شد.