امروز : شنبه 16 آذر 1398

عکس|سومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران

سومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.