امروز : شنبه 16 آذر 1398

عکس| جلسه شورای اجتماعی-فرهنگی استان تهران

شورای اجتماعی-فرهنگی استان تهران به ریاست استاندار و ارائه وضعیت کودکان کار و خیابان از سوی نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.