امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

ترکی خبر داد: تدوین برنامه مطابق برنامه ششم توسعه برای شهرداران استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تهیه پیشنویس برنامه سازمان مدیریت با شهرداران استان در راستای اجرای اسناد توسعه ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، «نعمت اله ترکی» در نشست با شهرداران استان تهران، از تهیه پیشنویس برنامه سازمان مدیریت با شهرداران استان در راستای اجرای اسناد توسعه ای خبر داد و اظهار کرد: 7 فرآیند در تدوین برنامه نوشته شده که در یک فرصت زمانی 2 ماهه در اختیار شما قرار می گیرد تا برنامه های توسعه شهری خود را ارائه کنید. چارچوب این برنامه براساس منطق درست و اصولی همگام با برنامه ششم توسعه نوشته شده است که اگر برای آن هزینه کنید جزء سرمایه های شما محسوب می شود.

وی در ادامه افزایش جمعیت در استان تهران را مورد توجه قرار داد و افزود: بیش از 96 درصد جمعیت استان را جمعیت شهر نشین تشکیل داده و می توان گفت روستانشینی در پایتخت دیگر سهم چندانی ندارد. از طرفی هر سال، 250 هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده می شود و این استقرار در شهرهای پیرامونی است.

ترکی با بیان اینکه رشد سریع جمعیت در تهران و پیرامون، بحرانی برای آینده است، گفت: میانگین تراکم جمعیت در کشور 45 نفر در هر کیلومتر مربع و در استان تهران حدود هزار نفر است که در برخی نقاط مانند بهارستان (10 هزار نفر در هر کیلومتر مربع) به وضعیت بحران و هشدار رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر اینکه محدوده و ظرفیت استقرار جمعیت با زیرساخت های شهری تناسبی ندارد، بیان کرد: یکی از آسیب های نظام مدیریت شهری این است که نمی دانیم خدمت گزار این مردم هستیم، در هر لباسی که باشیم شهردار یا شورای شهر باید برای مردم خدمت کنیم.

وی با بیان اینکه نظام مدیریت شهری باید تغییر کند، اظهار کرد: اقتصاد شهری، حمل و نقل عمومی، فرهنگ و هنر، محیط زیست، بهداشت، تاب آوری شهری و استفاده از سرمیه انسانی به بهرتین نحو از جمله حوزه هایی است که مدیریت شهرداران بر آن ها باید تغییر کند.

ترکی با اشاره به احیای سازمان برنامه و بودجه، گفت: احیای سازمان برای کمک به شما مدیران بود نه آفریدن معجزه، ما در استان تهران با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، برنامه های مهمی برای توسعه تهران و 16 شهرستان داریم، امروز هم نقطه آغازین حرکت به سمت توسعه شهر و مدیریت شهری داشتن برنامه ای منسجم و عملیاتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با شورای اسلامی استان تهران، افزود: ما از شهرداری تهران درخواست کردیم تا برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران را منطبق با برنامه ششم توسعه استان تهران تنظیم کند به همین منظور و برای تعامل و هم افزایی بیشتر تفاهم نامه ای منعقد شد.

انتهای پیام./