امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

سند توسعه استان تهران باید اجرایی شود| محرومیت های تهران دیده نمی شود

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه كشورگفت: امروز باید اجرای سند راهبردی توسعه استان و تعیین نقش تهران در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را پیگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، «حمید پوراصغری» در نشست تخصصی سازمان مدیریت استان تهران با اشاره به وضعیت بودجه در شرایط سخت اقتصادی کشور، اظهار کرد: معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، متکفل 94 درصد اعتبارات هزینه های عمومی است به همین دلیل در آینده برای ارتباط موثر با دستگاه ها، روسای امور با روسای دستگاه های اجرایی جلساتی خواهند داشت تا سقف تعیین شده اعتبارات بودجه، هم اطلاع رسانی و هم حلاجی شود تا از شرایط سخت سال 98 عبور کنیم.

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه كشور تاکید کرد: باید بین منابع و مصارف تعادل ایجاد کرده و محتاطانه عمل کنیم این به این معنا نیست که نخواهیم موضوعات هزینه ای و بهره وری از اعتبارات و منابع را مد نظر قرار ندهیم.

پوراصغری در ادامه به بخش های مختلف توسعه اشاره کرد و گفت: ما در بخش های مختلف، هم ظرفیت های مازاد و هم کمبود داریم که در تمام پهنه های جغرافیایی دیده میشود. متاسفانه ما درگذشته در رصد توسعه هم مشکل داشتیم و نتوانستیم توازن را در مناطق رعایت کنیم. برای مثال در شهری زیرساخت می سازیم اما جمعیت چندانی ندارد اما در جایی دیگر که رشد جمعیت فزاینده است زیرساخت متناسب وجود ندارد. در همین تهران بزرگ اقدامات ما پرداختن به معلول است نه علت.

وی با بیان اینکه سند آمایش فرصت خوبی برای هماهنگی بین بخشی است، افزود: این جلسات را فرصتی برای بهبود می دانم. در آسیب شناسی برنامه های توسعه ای، بیشترین عدم موفقیت ها در برنامه های بین بخشی بوده است. تهیه سند کاهش آسیب های اجتماعی استان تهران را هم به فال نیک می گیریم چرا که می تواند نقطه آغازین حرکت ما باشد.

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه كشور، سند راهبردی توسعه استان تهران را مستندی روی میز مدیران دانست و در این باره اظهار کرد: با توجه به گستره منطقه ای استان تهران، جلسات مشترکی با روسای امور سازمان برنامه کشور و سازمان مدیریت استان تهران باید برقرار شود، ارتباط مرکز با استان ها و دستگاه های اجرایی را ایجاد کنیم چرا که در گذشته کمرنگ بوده و یا مغفول مانده است.

پوراصغری، تخصیص منابع، توزیع بین بخشی مناسب با توجه به سند توسعه، همچنین مهیا شدن برای تدوین بودجه سال 99 را دو برنامه مهم سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد و گفت: مرکز آینده نگری سازمان برنامه، مامور شده تا خطوط کلی بودجه سال آینده را تدوین کند. در این زمینه کارگروه ها می توانند پیشنهادات خود را ارسال کنند تا بتوانیم در بودجه سال 99 نقش موثری ایفا کنیم.

وی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خواست: طی یک برنامه کاری، جلساتی با روسای امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه با حضور دستگاه های اجرایی برگزار کرده و گزارش نتایج نشست در مقاطع مختلف به صورت برنامه های عملیاتی یا در قوانین بودجه جایگزین کنیم تا نتایج ملموس داشته و دستگاه ها احساس کنند درگیر برنامه بوده اند و هم بتوانیم سند را به عنوان فصل الخطاب برنامه ها داشته باشیم.

پوراصغری با ابراز امیدواری از اینکه سرفصل آغازین استان تهران بتواند چالش ها را حل کند، گفت: مسائل سیاسی و اقتصادی بر تهران سایه انداخته و نگاه به استان تهران باید فرااستانی و ملی باشد.

وی اظهار کرد: سازمان مدیریت استان و مجموعه سازمان برنامه باید جایگاه آینده تهران و نقشی که بر عهده آن است را تعیین کنند، ممکن است به این نتیجه برسیم که پایتخت سیاسی و اقتصادی را در تهران جدا کنیم یا اینکه نقش تهران در موضوعات سیاسی به شکل جداگانه و در قالب ساختار دیگری دیده شود. این ها را باید دید و الا باز هم به دنبال معلول خواهیم رفت و ما را از خدمت اصلی باز خواهد داشت.

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه كشور خاطرنشان کرد: امروز باید اجرای سند راهبردی توسعه استان و تعیین نقش تهران در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را پیگیری کنیم.

وی با اشاره به محرومیت استان تهران و تاکید مدیران کل دستگاه های اجرایی بر این محرومیت، اظهار کرد: در محرومیت تهران همین بس که جلوی چشمان ما بوده اما دیده نشده است. در همین خیابان های بالای شهر، پشت ساختمان های شیک تهران، محرومیت هایی وجود دارد که دیده نمی شود. بنابراین تهران از هر نظری شرایط ویژه ای دارد.

انتهای پیام./