امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

شورای برنامه ریزی| مشکلات منطقه چهاردهم تهران

در شورای برنامه ریزی استان تهران فرماندار تهران در مورد چالش ها و مشکلات مناطقه 22 گانه پایتخت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد چالش های مناطق 22 گانه تهران بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد شهرداران مناطق نسبت به رفع این چالش ها با فرماندار تهران تعامل داشته باشند.

چالش های منطقه چهاردهم تهران بزرگ

*اجرای پروژه بزرگراه شهید شوشتری:
(با برآورد سرمایه گذاری 3000 میلیارد تومان به طول کلی  16 کیلومتر از جاده امام رضا(ع) تا تقاطع رسالت و یاسینی که بیش از  8 کلیومتر آن به صورت تونل و سرپوشیده اجرا خواهد شد.) 
مشکل:

1-تامین سرمایه

2-تاخیر در صدور مجوزها