امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

شورای برنامه ریزی| مشکلات منطقه دوازدهم تهران

در شورای برنامه ریزی استان تهران فرماندار تهران در مورد چالش ها و مشکلات مناطقه 22 گانه پایتخت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد چالش های مناطق 22 گانه تهران بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد شهرداران مناطق نسبت به رفع این چالش ها با فرماندار تهران تعامل داشته باشند.

چالش های منطقه دوازدهم تهران بزرگ

*ساماندهی بافت فرسوده(با توجه به اینکه 37درصد(593 هکتار) از منطقه در بافت فرسوده واقع شده است) 
مشکل: بیشترین مساحت دارای بافت فرسوده بین مناطق( بیش از 18 درصد بافت فرسوده شهر تهران)

*ایمن سازی و ساماندهی بازار بزرگ تهران( با وسعت حدود 114 هکتار و حدود 60,000 باب تجاری