امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

شورای برنامه ریزی| مشکلات منطقه یازدهم تهران

در شورای برنامه ریزی استان تهران فرماندار تهران در مورد چالش ها و مشکلات مناطقه 22 گانه پایتخت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد چالش های مناطق 22 گانه تهران بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد شهرداران مناطق نسبت به رفع این چالش ها با فرماندار تهران تعامل داشته باشند.

چالش های منطقه یازدهم تهران بزرگ

*ساماندهی بافت فرسوده(با توجه به اینکه 30درصد(355 هکتار) از منطقه در بافت فرسوده واقع شده است) 
مشکل: (حدود 11 درصد بافت فرسوده شهر تهران)