امروز : شنبه 14 تیر 1399

طرح آماری شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران اجرا شد

با حضور آمارگیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرح آماری شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران اجرا شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  آمارگیر این سازمان شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران را آمارگیری کردند.

این طرح به مدت  روز از بیستم تا سی ام آخرین ماه هر فصل و در سال 4 بار اجرا می شود.

همچنین گزارش نهایی آن روز دم ماه ابتدایی هر فصل به مرکز آمار ایران ارسال می شود.

در این طرح، آمارگیران با تب لت و نرم افزار  اندروید مخصوص از 833 کارگاه و 2900 قلم کالا، اطلاعات جمع آوری می کنند.

انتهای پیام./