امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

شناسایی 2080 خدمت در دستگاه های اجرایی؛ نوبت بهبود ساختار اداری است!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: 880 خدمت و 1200 زیر خدمت در دستگاه های اجرایی شناسایی شد و امروز باید ساختار دستگاه های اجرایی را بهبود داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، «نعمت اله ترکی» در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان، اظهار کرد: کمیته تخصصی شورای راهبری با هدف آسیب شناسی منابع و ساختار دستگاه های اجرایی با حضور اساتید دانشگاه تشکیل شد و تاکنون 8 جلسه برگزار کرده که نتایج خوبی از آن حاصل شده است.

وی افزود: 26 دستگاه، بودجه جاری و مستقیم خود را از ما دریافت می کنند و با احتساب نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر، بالای 90 دستگاه تحت پوشش ما بوده مابقی دستگاه ها بودجه خود را از محل بودجه ملی گرفته و یا خودگردان هستند.

ترکی گفت: استان تهران بیشترین آورده های بخش تولیدی، توزیعی و خدماتی را در کشور دارد و زیبنده نیست که ساختار اداری و نیروی انسانی آن متناسب با این حجم از خدمات و ظرفیت نباشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: نشست های تخصصی برای اجرای دقیق تر و عملیاتی شدن 10 برنامه تحول اداری در استان با حضور معاونین توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی برگزار شده که وطایف هر دستگاه در این برنامه مشخص و رسما ابلاغ شده است.

وی با اشاره به نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و محاسبه خدمات و قیمت تمام شده آن ها در دستگاه های اجرایی، بیان کرد: برای اولین بار در کشور، با تعاملی که با سازمان اداری استخدامی کشور داشتیم، خدمات دستگاه های اجرایی را محاسبه کردیم.

ترکی گفت: 880 خدمت و 1200 زیر خدمت در دستگاه های اجرایی شناسایی شد و امروز به دنبال این هستیم که قیمت تمام شده خدمات را به دست بیاوریم. حال به راحتی می توان خدمات و ساختار دستگاه های اجرایی را متناسب کرد و بهبود داد.

وی چسبندگی خدمات دستگاه های اجرایی و عدم واگذاری خدمات به بخش خصوصی را از مشکلات نارضایتی مردم از ادارات عنوان کرد و افزود: 1200 دفتر پیشخوان دولت در سطح استان و 850 دفتر در سطح شهر تهران وجود دارد که می توانند بسیاری از خدمات دستگاه های دولتی را انجام دهند.

انتهای پیام./