امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

مدل جدید اجرای برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت تصویب شد

مدل جدیدی از اجرای 10 برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت استان تصویب و مقرر شد تا گزارشی از اجرای برنامه به صورت ماهانه یا فصلی ارائه شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، بعد از ظهر امروز، نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران در سال 98 به ریاست «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران، با حضور «نعمت اله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یداله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، جمال زنگیشه مدیرکل بازرسی استانداری تهران، فرزانه دهنادی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، فرزانه مرودستی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد. 

در این جلسه، گزارشی از اجرای حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی، 10 برنامه تحول اداری با رویکرد جدید، ارائه و درباره آن بحث و بررسی شد.

براین اساس، مقرر شد تا از گزارشات پراکنده دستگاه ها در  اجرای حقوق شهروندی جلوگیری شده و گزارشی دقیقی از اجرای حقوق شهروندی استان با تجمیع داده های دستگاه های اجرایی از طریق اداره کل بازرسی استانداری تهران ارائه شود.

همچنین مقرر شد تا نتایج اجرای برنامه تحول اداری در دستگاه های اجرایی به شکل ماهانه یا فصلی در جلسه شورا ارائه شود.

محور دیگر این جلسه، مدل جدیدی از ارزیابی دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی بود که مقرر شد گزارشی از اجرای این مدل و ارزیابی دستگاه ها و فرمانداری های استان تا یک ماه دیگر در جلسه آتی شورا ارائه و بررسی شود.

لازم به یادآوری است؛ شورای راهبری توسعه مدیریت استان، ستاد استانی جشنواره شهید رجایی است.

براساس این گزارش، در مدل جدید، سنجش شاخص های عمومی برعهده کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و  ارزیابی شاخص های اختصاصی بر عهده معاونت بودجه و معاونت توسعه برنامه ریزی سازمان مدیریت استان است.

انتهای پیام./