امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

آیین نامه طلایی شورای برنامه ریزی استان با 4 کارگروه تخصصی ابلاغ شد

هیات وزیران به پیشنهاد شماره 1258231 مورخ 17تیرماه 96 سازمان برنامه و بودجه کشور 5خردادماه سال جاری به استناد احکام دائمی برنامه توسعه کشور آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران شورای برنامه ریزی استان دارای 4 کارگروه تخصصی به شرح ذیل است:

1- کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری

2-کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشاری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست
3- کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده

4- کارگروه آموزش، پژوهش و فن آوری و نوآوری

لازم به ذکر است که تصمیمات کارگروه ها پیشنهاد بوده و پس از طرح و تصویب در شورای برنامه ریزی لازم الاجرا خواهد شد. 

نکته قابل تامل این است که در استانها دیگر چنین کارگروه هایی از سوی دستگاه های اجرایی به جز مواردی که قانون الزام کرده مجاز نیست. 

این آیین نامه به نوعی اثر بخشی و تصمیم گیری شورای برنامه ریزی استان را بیشتر خواهد کرد.

برای دریافت کل آیین نامه کلیک کنید