امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

ترکی: نیروی خوب را نگهداریم| پاداش ها نباید یکسان باشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: باید نیروی خوب را نگهداریم و نگذاریم به بخش های دیگر منتقل شده یا از سیستم خارج شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت الله ترکی در جلسه ویژه معاونین توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان تهران گفت: در استان تهران چند سالی است که اجازه استخدام و جذب نیرو به دستگاه های اجرایی داده نمی شود اما این به آن دلیل نیست که واقعا نمی شود بلکه قطعا با برنامه و بر اساس قانون و مقررات می توانیم نیروی لازم و متخصص را جذب کنیم. 

وی گفت: بر اساس قوانین و مقررات آموزش و بهسازی نیروی انسانی باید در دستور کار باشد و ارزیابی کارمندان هم دنبال شود تا کارمند و مدیر بر اساس سیاست ها و اهداف سازمانی تربیت و توسعه یابند.

ترکی اظهار کرد: به کارگیری و انتصاب ها در دستگاه های اجرایی استان تهران نیاز به تقویت دارد تا اگر کارمند و مدیری دارای شاخص ها و توانایی هایی بود در مسیر رشد و ارتقا اداری قرار بگیرد و این ایجاد انگیزه و امید می کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چهارمین توصیه خود را نگهداشت منابع انسانی عنوان کرد و گفت: باید نیروی خوب را نگهداریم و نگذاریم به بخش های دیگر منتقل شده یا از سیستم خارج شوند. این مهم با پاداش و اضافه کاری و دیدن خدمات کارمندان و مدیران امکان پذیر است. چرا باید همه یکسان پاداش و اضافه کاری داشته باشند؟ در حالی که عملکردها با هم متفاوت است.

این چالش ها و مشکلات در حوزه آقای علی شیرین معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در کمیته ای مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد تا ایرادات و چالش ها رفع شود.

ترگی گفت: تا دلتان بخواهد قانون و مقررات خوب داریم و نمی توانیم بگوئیم دستمان بسته است اما در اجرا دچار مشکل می شویم. اگر 10 ماده برنامه تحول اداری را اجرایی کنیم همین مشکلات یک به یک برطرف می شود. بعنوان مثال چرا باید یک دستگاه اجرایی با 270 پست مصوب 220 نیروی غیر مرتبط داشته باشد البته این نیروها یک شبه وارد سیستم نشدند. یا اینکه چرا باید یک دستگاه اجرایی در ستاد 400 نیرو و در شهرستان ها کمترین نیرو را توزیع کرده باشد؟ رعایت و اجرای قوانین موجب توزیع مناسب نیروی انسانی خواهد شد.

وی اولویت نیروی انسانی را رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: اصلاح فرایند و ساختارها و تقویت مدیریت و توان اجرایی باید در دستور کار همه دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.