امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

استان تهران برنامه دوم تحول اداری را با مدلی جدید آغاز می کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از آغاز برنامه دوم تحول اداری در استان تهران با نگاه و مدلی جدید خبر داد.

«علی شیرین» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با اشاره به جلسه ویژه معاونین توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان تهران، که صبح امروز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه، ویژه بازآموزی دوره دوم برنامه های تحول اداری برای دستگاه های اجرایی استان تهران بود که قرار است طی سال های 97 تا 99 در سراسر کشور اجرایی شود.

وی با بیان اینکه هدف ما عملیاتی کردن درست برنامه تحول اداری با رویکرد جدید است، افزود: استان تهران برنامه دوم تحول اداری را با مدلی جدید آغاز می کند و قرار است این مدل جدید با همکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی تدوین و اجرا شود.

شیرین، تسهیل گری، مشاوره و رصد برنامه ها در دستگاه های اجرایی را سه محور مهم مدل تحول نظام اداری در استان تهران عنوان کرد و گفت: قرار است در این مدل، هم به دستگاه ها مشاوره دهیم، هم با جلسات تخصصی کارشان را تسهیل کرده و همچنین نحوه اجرای برنامه تحول اداری در دستگاه ها را رصد کنیم.

وی اضافه کرد: به هر کمیته ای، رصد تعدادی از برنامه ها واگذار می شود، در این برنامه، وظایف دستگاه های اجرایی و نحوه ارائه داده ها به استان، مشخص شده است. 

به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تفاوت برنامه تحول اداری این دوره با سال گذشته در افزایش برنامه ها و پر رنگ شدن شاخص صیانت از حوق شهروندی، شفافیت و مبارزه با فساد، در این دوره از تحول اداری است.

شیرین افزود: رصد اجرای برنامه تحول اداری این دوره به سه کمیته در شورای راهبری توسعه مدیریت استان واگذار شده و مسئولیت هر کمیته در این امر مشخص شده است. مسئولان کمیته باید برای هر برنامه ای نشست تخصصی برگزار کنند و با نگاه مشاوره ای نقش تسهیل کننده را ایفا کرده و در بهبود شاخص های برنامه تحول اداری دستگاه های اجرایی کمک کنند.

براساس این گزارش؛ صبح دوشنبه، جلسه ویژه معاونین توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان تهران به ریاست «نعمت اله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور «مرتضی رضایی» مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران و حضور معاونین و کارشناسان توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان تهران در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

در این جلسه اهداف مهم و نحوه اجرای 10 برنامه تحول اداری استان تهران تشریح شد. همچنین مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از اهمیت اجرای دولت الکترونیک به عنوان شاخص ارزیابی دستگاه های اجرایی و یکی از مهمترین شاخص های برنامه تحول اداری صحبت کرد. (اینجا)