امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

پیشنهادات برای تحقق درآمدهای استان تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پیشنهاداتی را برای تحقق درآمدهای استان تهران اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پیشنهادات برای تحقق درآمدهای استان تهران در دو سرفصل بررسی می شود:

1- مجموع درآمدهای استان:

  1. برآورد واقعی و کارشناسی درآمدهای استان
  2. ایجاد مکانیسم های تشویقی برای وصول درآمدها
  3. اصلاح نرخ تعرفه ها و فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت تحقق درآمد ها
  4. در استان تهران ظرفیت مالیاتی بالاتر از وصول مالیاتی است ایجاد انگیزه و تشویق برای سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات در استان.
  5. -شناسایی ظرفیت های مالیاتی جدید.
  6. ارتقاء فرهنگ مالیاتی 
  7. جلوگیری از فرار مالیاتی توسط مودیان بزرگ و بنگاه ها و شرکت ها.
  8. تفکیک دقیق ردیف های مالیاتی ملی و استانی و چگونگی وصول آن توسط خزانه معین استان.
  9. استانی شدن اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی که در وصول درآمد استان نقش بارز دارند مانند
  10.  اداره کل مالیاتی،اداره کل گمرک استان،اداره ثبت اسناد و املاک.

2- سایر درآمدها:
 ناجا: بازنگری در تعرفه خدمات متناسب با افزایش درآمدهای مصوب، تلاش و یافتن راهکاری جهت وصول جرایم رانندگی معوق و بهبود نرم افزارهای مورد استفاده در دفاتر پلیس+10 به تحقق درآمدها کمک خواهد نمود.
- اداره کل حفاظت محیط زیست: بازنگری در تعرفه خدمات و نرخ جرایم و نیز اختصاص اعتبار کافی جهت تأمین هزینه فعالیتها و خدمات.
- اداره کل بهزیستی: بازنگری در تعرفه خدمات و سه برابر شدن نرخ خدمات با توجه به سه ساله شدن اعتبار آن.
- استانداری تهران: به جرایم بیشتر باید از جنبه بازدارندگی و کمتر از دید درآمدی نگریسته شود، لذا عدم تحقق درآمد جرایم ساخت و ساز غیرمجاز در صورتی که وقوع این جرایم کاهش پیدا کند، امر مثبتی می­باشد. همچنین درآمد حاصل از صدور و تمديد كارت شناسايي و برگه هاي تردد اتباع خارجی نیازمند جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع خارجی و الزام همه آنها به دریافت برگه تردد می باشد.
گمرک: لازم است فرایند وصول درآمدهای گمرکی اصلاح و هر استان حساب درآمدی ویژه خود را داشته باشد و وجوه مسترد شده نیز به حساب همان استان گرفته شود. 
- درآمدهای متفرقه: با توجه به قابل پیش بینی نبودن درآمدهای متفرقه، نباید درآمد مصوب، مبلغ قابل توجهی باشد.