امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

چرا استان تهران درآمد ندارد؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد چرایی عدم تحقق درآمد استان بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پس از بررسی 10 دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی استان تهران (کلیک کنید) دلایل دیگری هم بر عدم تحقق درآمدی برای پایتخت مورد بررسی قرار گرفته که به شرح ذیل است:

اداره کل ثبت اسناد و املاک: براساس ماده 17 قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور، درآمد کاداستر آن اداره کل از درآمد عمومی به درآمد اختصاصی ملی تغییر و درآمدهای عمومی 2000 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است، اما درآمد مصوب بدون توجه به این موضوع تصویب شده است. 

ناجا: میزان وصول درآمدها به تعداد خدمات ارائه شده و تعرفه خدمات بستگی دارد، افزایش درآمدهای مصوب و عدم تغییر تعرفه خدمات در چند سال اخیر، عدم اعزام حجاج عمره، معوق شدن جرایم رانندگی و نیز ضعف در سیستم های وصول و کنترل درآمد از علل عدم تحقق درآمدها می باشد. 

اداره کل حفاظت محیط زیست: حذف مواد 104 و 134 قانون برنامه پنجم توسعه و حذف قانون یک در هزار فروش صنایع از علل عدم تحقق درآمدها می باشد. همچنین درآمد خدمات کارشناسی ناشی از بازرسی واحدهای تولیدی در خصوص رعایت مقررات زیست محیطی می­باشد و کمبود امکانات و اعتبارات موجب کاهش تعداد بازرسی­ها و عدم تحقق درآمدها می­گردد. عدم اصلاح تعرفه خدمات، عدم تغییر نرخ جرایم طی سالهای متمادی، ممنوعیت صدور پروانه شکار و واگذاری خدمات آزمایشگاهی به بخش خصوصی معتمد نیز از دیگر دلایل تحقق نیافتن درآمدها بوده است. 

اداره کل بهزیستی: درآمدها از محل صدور و تمدید پروانه فعالیت مهدهای کودک حاصل می­شود و عدم تغییر تعرفه­ها طی چند سال قبل و افزایش اعتبار مجوزها از یکسال به سه سال بدون افزایش تعرفه، باعث عدم تحقق درآمدها شده است.

استانداری تهران: درآمد موضوع ماده 99 قانون شهرداریها، دارای دو بخش ملی و استانی می باشد و بیشتر درآمدها به حساب درآمد ملی واریز می گردد. همچنین درآمد حاصل از صدور و تمديد كارت شناسايي و برگه هاي تردد اتباع خارجی نیز با توجه به میزان مراجعه ارباب رجوع و نرخ تعرفه مشخص می شود که در این ارتباط، تعرفه ها به میزان افزایش پیش بینی درآمد، افزایش نیافته است.

گمرک: فرایند وصول درآمدهای گمرکی استان تهران در سال 96 توسط اداره کل خزانه دچار تغییراتی گردید و کل درآمدهای گمرکی کشور به یک حساب واحد واریز و براساس نامه ذیحساب گمرک ایران بین استانها تسهیم می شود و متأسفانه این فرایند شفاف نیست و درآمد و استرداد هر استان مشخص نیست و این تغییرات باعث کاهش 90 درصدی درآمدهای گمرکی استان تهران نسبت به سالهای 95 و 94 گردیده است. همانطور که در جدول فوق مشاهده می­شود عملکرد درآمدهای گمرکی استان تهران از 483 میلیارد ریال در سال 95 به 27 میلیارد ریال در سال 96 کاهش پیدا کرده است.

درآمدهای متفرقه: درآمد متفرقه مربوط به جریمه غیبت کارکنان، خسارت بیمه و درآمدهایی است که قابل پیش بینی نمی باشد و تحقق آن خارج از اختیار دستگاهها می باشد.