امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

طرح پیشنهادی دانشگاه مدرس درباره ساماندهی ساختار اداری نهایی میشود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: طرح پیشنهادی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص آسیب شناسی ساختار اداری استان تهران به زودی نهایی می شود.

«علی شیرین» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، درباره جزئیات دومین جلسه کمیته علمی پژوهشی شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران اظهار کرد: در این جلسه طرح پیشنهادی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص آسیب شناسی ساختار اداری استان تهران با رویکرد اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه ای استان به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد، شرح خدمات توسط کارفرما، تنظیم و پس از دریافت نقطه نظرات اعضا به دانشگاه ارائه و در صورت توافق بر شرح خدمات، طرح پیشنهادی عملیاتی شود.

گفتنی است؛ دومین جلسه کمیته علمی پژوهشی شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال 98 با حضور "علی شیرین" معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان، اساتید دانشگاه آقایان مرتضوی، رهنورد، بامداد، طاهر پور، میرحسینی، معمارزاده خانم گلشنی معاون توسعه مدیریت استانداری تهران و جمعی از صاحبنظران حوزه منابع انسانی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

انتهای پیام./