امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

اجرای طرح ملی کاداستر برای 500 هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: امسال و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش بینی می شود 500هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران زیر پوشش طرح ملی کاداستر قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران احمد طاهری گفت: امسال و با دو برابر شدن اعتبارات نیاز است با توان مضاعف و با سرعت هرچه بیشتر از این فرصت پیش رو به نحو مطلوب استفاده شود و پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در قالب اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی در سطح حوزه های آبخیز استان به مرحله اجرا درآید.

در اجرای پروژه های آبخیزداری اولویت با حوزه های آبخیزی است که طرح مطالعاتی داشته باشند.