امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

عکس| دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران

دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال 1398 در ساختمان استانداری تهران برگزار شد.