امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

عکس|دومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران

دومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.