امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه برای واگذاری خدمات فرصت دارند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه فرصت دارند، از قانون واگذاری 20 درصدی خدمات به بخش خصوصی استفاده کنند.

«نعمت اله ترکی» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: براساس این قانون، همه دستگاه‌ها باید سالانه 20 درصد از خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهند.

وی افزود: یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران، واگذاری حداقل 20 درصدی خدمات به دفاتر پیشخوان دولت است.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نزدیک به 1400 دفتر پیشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال است و براساس قانون، موظف هستند، سالانه 20 درصد از خدمتشان را در اختیار این دفاتر قرار دهند تا خدمات از طریق پیشخوان دولت هم ارزانتر و هم سریعتر به مردم ارایه شوند.

انتهای پیام./