امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

عکس| جلسه ترکی با گروه تلفیق معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با گروه تلفیق معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برگزار شد.