امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

عکس|جلسه بررسی آبرسانی به شهرستان پردیس

جلسه بررسی آبرسانی به شهر پردیس و بهره برداری از مدارس، مراکز درمانی مسکن مهر این شهرستان در دفتر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.