امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

عکس| اولین جلسه کارگروه آمایش سرزمین استان تهران در سال 98

اولین جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار در سال 98 با محوریت بررسی طرح جامع ریلی شهر تهران برگزار شد.