امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

عکس| شهرام عدالتی در اتاق خبر سازمان مدیریت تهران

معاون توسعه و برنامه ریزی استان تهران با حضور در اتاق خبر سازمان مدیریت به سوالات پاسخ داد.