امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

ساماندهی ساختار اداری و منابع انسانی دستگاه های اجرایی آغاز شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز آسیب شناسی و ساماندهی ساختار اداری و منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

«نعمت اله ترکی» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با اعلام این خبر، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ اسناد توسعه ای استان، چگونگی اجرا و تطبیق آن با ساختار منابع انسانی دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها اهمیت ویژه ای دارد. به همین جهت کار آسیب شناسی از ساختار و منابع انسانی دستگاه های اجرایی را آغاز کردیم.

وی افزود: قدم اول در حوزه آسیب شناسی و اجرایی کردن اسناد توسعه ای، آموزش دستگاه های اجرایی از سطح مدیریتی تا حوزه کارشناسی است که مقدمات آن فراهم شده و در حال برگزاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در حوزه آسیب شناسی ساختار دستگاه های اجرایی و منابع انسانی آن ها، مقرر شد، گروه پژوهش سازمان مدیریت، کار بازنگری در بخش های منابع انسانی و ساختار و تشکیلات را آغاز کند.

ترکی یادآور شد: در ساختار اداری و منابع انسانی میان ستاد و نیروهای شهرستانی چالش و نابسامانی هایی وجود دارد که مقرر شد، دستگاه های اجرایی، اطلاعات آماری خود را در سامانه ساوانا(سامانه اطلاعات آماری استان تهران) ثبت کنند تا بر مبنای آمار دقیق، ساماندهی آغاز شود.

انتهای پیام./