امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

ترکی: 47 لکه صنعتی تهران ساماندهی و مجوز دار می شوند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ما 47 لکه صنعتی بدون مجوز داریم که مقرر شد برای یک بار این ها ساماندهی و مجوز دار و بر اساس اهداف اسناد توسعه استان هدایت شوند.

نعمت اله ترکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد جزئیات جلسه کارگروه تخصصی زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران گفت: انی نخستین جلسه کارگروه در سال 98 بود که به سه حوزه جهادکشاورزی، صنعت و معدن و شهرک های صنعتی بحث و تبادل نظرشد. 

در حوزه جهادکشاورزی مقرر شد تا برای یکبار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران و جهادکشاورزی استان تهران آمارهای خود را تبادل و در اطلاعات مشترکی داشته باشند تا چالش ها در این حوزه آماری رفع شود.

همچنین تولید گیاهان دارویی و دام مولد و کشت دانه های روغنی و صنایع تبدیلی گفتگو شد که کارها و اقدامات خوبی در دست اجرا است.

در حوزه صنعت و معدن و تجارت هم در حوزه توسعه صنایع های تک برنامه ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش شهرک های صنعتی هم برای نخستین بار در سطح استان تهران و کشور شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی به صورت تخصصی دنبال می شود که مهمترین آن ایجاد شهرک صنعتی تولید پوشاک است که برای نخستین بار در زمینی به وسعت 200هکتار مطالعه و برنامه ریزی شده و کارگروه آمایش هم این هفته نتیجه نهایی را اعلام می کند.

ترکی گفت: ما 47 لکه صنعتی بدون مجوز داریم که مقرر شد برای یک بار این ها ساماندهی و مجوز دار و بر اساس اهداف اسناد توسعه استان هدایت شوند.