امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

نرخ بیکاری استان تهران در سال 97 اعلام شد

آمارها می گویند نرخ بیکاری در سال 1397 استان تهران با افزایش 1.2 درصدی روبرو بوده است.

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: در سال 1397 جمعیت استان تهران 13 میلیون و 636 هزار نفر بوده که از این تعداد سن کار 11 میلیون و 591 هزار و 977 نفر (جمعیت بالای 10 سال) اعلام شده است.

وی افزود: بر اساس آمارها 4 میلیون و 613 هزار و 19 نفر جمعیت فعال (39/8 درصد) و 6 میلیون و 978 هزار و 958 نفر جمعیت غیرفعال (60/2درصد) بوده اند که جمعیت غیرفعال را افراد محصل و خانم های خانه دار و افرادی ک درآمد بدون کار دارند تشکیل می دهند.

همچنین تعداد افراد بیکار در استان تهران در سال گذشته 564 هزار و 695 نفر (12/2 درصد) و افراد شاغل 4 میلیون و 48 هزار و 324 نفر (87/8 درصد) بوده است که نرخ بیکاری استان تهران در سال قبل در شهری 12/6 و در روستایی 7/2 اعلام شده است.