امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

نخستین جلسه کارگروه منطقه ای اقتصاد مقاومتی منطقه 6 آمایش برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه منطقه ای اقتصاد مقاومتی منطقه 6 آمایش با دو مصوبه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نخستین جلسه کارگروه منطقه ای اقتصاد مقاومتی منطقه 6 آمایش (البرز-تهران- قم) به ریاست نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و حضور خانم عربشاهی رئیس سازمان مدیریت استان البرز و نوربخش رئیس سازمان مدیریت قم برگزار شد.

در این جلسه موضوع تبادل نظر در حوزه اقتصاد مقاومتی منطقه ای بود که در پایان چلسه مصوب شد که آسیب ها و مسائل و مشکلات منطقه ای در حوزه اقتصاد مقاومتی احصا شود. همچنین مصوب شد پیشنهادات منطقه ای بر اساس سنتز آمایش منطقه ای 6 سرزمینی ارائه شود.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بر اساس مصوبه شورای عالی آمایش سرزمینی مورخه 96/5/2 به استناد ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای جهت گیری های ملی آمایش سرزمینی منطقه بندی شده و کشور در اجرای این قانون به 9 منطقه تقسیم شد که تهران- البرز و قم منطقه 6 شدند.