امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

زنگ رصد اجرای اسناد توسعه استان تهران نواخته شد| احکام صادر شد

با حکم و امضای نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران احکام دبیران کمیته های برنامه ریزی شهرستان های استان تهران صادر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صبح روز دوشنبه با حکم و امضای نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران احکام دبیران کمیته های برنامه ریزی شهرستان های استان تهران رسما صادر شد.

بر اساس این احکام دبیران شهرستان ها وظیفه دارند تا رصد و نظارت بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب رویکرد کمیته برنامه ریزی شهرستان، نظارت و رصد بر تحقق اهداف سند آمایش سرزمینی استان تهران و شهرستان، نظارت و رصد بر تحقق اهداف سند برنامه ششم توسعه استان تهران و شهرستان را انجام دهند.

همچنین پایش طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و نهادهای غیردولتی در قیاس متناظر با اهداف اسناد توسعه ای و تحقق مشارکت عمومی-خصوصی با دبیران شهرستان ها تعریف شده است.

در این احکام نظارت بر رویکردهای ناظر در خصوص تخصیص منابع اعتباری در شهرستان هم لحاظ شده است.

بر اساس این گزارش دبیران موظف خواهند بود با حضور در شهرستان های تعیین شده نظارت دقیق بر اجرای برنامه ها را داشته باشند که این مهم از امروز رسما آغاز شد.