امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

تمام زمین های کشاورزی استان تهران تا 300 روز دیگر سند دار می شوند

مدیرکل جهادکشاورزی از سند دار شدن تمام زمین های کشاورزی استان تهران تا پایان سال 98 خبر داد.

ذوالفقاری در گفتگو با پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه بر اساس قانون حدنگار (کاداستر) 18 قرار داد با شرکت ها منعقد شده است گفت: در این طرح 290 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان تهران حدنگاری شده و سند تک برگ برای آنها صادر می شود.

وی افزود: اگر منابع مالی مورد نیاز تامین شود قول می دهم تا پایان سال 98 این طرح اجرایی و نهایی شود. ما در 75 هزار هکتار از اراضی پیشرفت 70 درصدی و در 50 هزار هکتار پیشرفت 85 درصدی داشته ایم.

مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران اظهار کرد: با این اقدام مانع فساد اداری و جعل اسناد و توسعه حاشیه نشینی و همچنین شاهد رفع تعارض و شناخت کمیتی و کیفیت اراضی کشاورزی خواهیم بود.