امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

عکس| جشن اعیاد شعبانیه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

جشن اعیاد شعبانیه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.