امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

عکس| جشن اعیاد شعبانیه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

جشن اعیاد شعبانیه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.