امروز : سه شنبه 28 اسفند 1397

عکس|سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران

سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران با حضور استاندار تهران برگزار شد.