امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

عکس|سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران

سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران با حضور استاندار تهران برگزار شد.