امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

عکس|معاون آمار و اطلاعات در اتاق خبر سازمان مدیریت تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در اتاق خبر ، به سوالات پاسخ داد.