امروز : شنبه 04 خرداد 1398

عکس| بازدید ترکی از کتابخانه عمومی ملارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از کتابخانه عمومی شهرستان ملارد در روز کتابخانه عمومی بازدید کرد.