امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

ارزیابی رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی تهران با ۳۴ مامور آغاز شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز طرح آماری رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

«مسعود افشین» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، از آغاز طرح آماری میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی در استان تهران خبر داد و اظهار کرد: این طرح همزمان با استانهای کشور از تاریخ 11 اسفند به مدت دو هفته اجرا خواهد شد.

وی افزود: این نظر سنجی به استناد مصوبه " حقوق شهروندی در نظام اداری" که در پایان سال 95 به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد، انجام می گیرد و حسب توافق سازمان اداری و استخدامی کشور با مرکز آمار ایران از طریق این مرکز هدایت می شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه 34 مامور آمارگیر برای این طرح آموزش دیده اند، گفت: این نظر سنجی در استان تهران با استقرار ماموران آمارگیر در دوایر دولتی منتخب شهرستانهای استان از جمله استانداری، شهرداری ها و ... انجام می شود. درجریان آن از طریق مصاحبه با حدود 7400 نفر از مراجعان نظر سنجی انجام خواهد شد.

وی درباره سنجه های مورد ارزیابی در این نظرسنجی اظهار کرد: میزان آگاهی مراجعان از حقوق شهروندی، میزان اعتماد مراجعان، نحوه رفتار با مراجعان در نظام اداری مورد سنجش قرار می گیرد. همچنین میزان رضایتمندی مراجعان از فضای اداری و امکانات دستگاههای اجرایی نیز از نظر مراجعان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به گفته افشین، نتایج طرح در داوری جشنواره شهید رجایی و انتخاب دستگاه های اجرایی برتر مورد بررسی قرار گرفته و موثر خواهد بود.