امروز : پنجشنبه 06 تیر 1398

پیشران های توسعه ای تهران در برنامه سوم شهرداری دیده نشده است

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهر هوشمند و مرکز مبادلات بازرگانی از جمله مهمترین پیشران های توسعه ای شهر تهران در سند توسعه و آمایش است چرا که تهران در هر حوزه ای فرا تخصصی است در حالی که این مهم در احکام برنامه شهرداری نیامده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، «شهرام عدالتی» در نشست هم اندیشی و تطبیق برنامه سوم توسعه شهرداری تهران با برنامه های اسناد توسعه استان تهران اظهار کرد: جای بسی خوشحالی است که شهرداری و استان تهران به ادبیات مشترک نزدیک شده اند.

وی افزود: در تدوین اسناد توسعه ای استان سعی کردیم بیانیه، ارشاد، توصیه را به احکام عینی و عملی تبدیل کنیم.

عدالتی با بیان اینکه مفهوم عدالت فضایی در برنامه سوم شهرداری دیده نشده است، گفت: در بسیاری از برنامه ها از جمله تمرکز زدایی باید به نقطه نظر مشترکی برسیم.

معاون توسعه و برنامه ریزی استان تهران گفت: تهران 5 سال گذشته مهاجر فرست بود و اکنون مهاجر پذیر شده و در حال حاضر بالای 12 میلیون نفر جمعیت پذیری دارد.

عدالتی تصریح کرد: شهر هوشمند و مرکز مبادلات بازرگانی از جمله مهمترین پیشران های توسعه ای شهر تهران در سند توسعه و آمایش است چرا که تهران در هر حوزه ای فرا تخصصی است در حالی که این مهم در احکام برنامه شهرداری نیامده است.

وی اضافه کرد: حلقه اتصالی میان احکام برنامه شوم شهرداری با اسناد توسعه ای استان در برخی مسائل دیده نمی شود و نیاز به بررسی دارد.

انتهای پیام./