امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

عکس| بازدید از سوله انبار غله در محله نازی آباد تهران

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سوله انبار غله در منطقه جنوب تهران بازدید کرد.