امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

عکس|رونمایی از «تمیر» یادبود اسناد توسعه ای استان تهران

تمبر یادبود رونمایی از اسناد توسعه ای استان تهران با حضور همسر شهید علیمحمدی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ممهور و رونمایی شد.