امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

عکس|حضوررئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل برنامه و بودجه درسازمان

مهدی قمصریان همراه با معاونان مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از نزدیک عملکرد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران را رصد و ارزیابی کردند.